آموزش وردپرس

کد آماده قالب دیدگاه برای وردپرس

کد قالب دیدگاه وردپرس / اگر قالب دیدگاه های سایت وردپرسی شما خوب نیست و میخواهید آن را تغییر دهید و کدنویسی بلد نیستید، از کد قالب آماده زیر استفاده کنید:

<?php

if ( post_password_required() ) {

  return;

}

?>

<div id=”comments” class=”comments-area”>

  <?php // You can start editing here — including this comment! ?>

  <?php comment_form(); ?>

  <?php if ( have_comments() ) : ?>

    <h2 class=”comments-title”>

      <?php

        printf( _nx( ‘1 دیدگاه &ldquo;%2$s&rdquo;’, ‘%1$s دیدگاه در &ldquo;%2$s&rdquo;’, get_comments_number(), ‘comments title’, ‘tesseract’ ),

          number_format_i18n( get_comments_number() ), ‘<span>’ . get_the_title() . ‘</span>’ );

      ?>

    </h2>

    <?php if ( get_comment_pages_count() > 1 && get_option( ‘page_comments’ ) ) : // are there comments to navigate through ?>

    <nav id=”comment-nav-above” class=”comment-navigation” role=”navigation”>

      <h1 class=”screen-reader-text”><?php _e( ‘Comment navigation’, ‘tesseract’ ); ?></h1>

      <div class=”nav-previous”><?php previous_comments_link( __( ‘&larr; دیدگاه های قبلی’, ‘tesseract’ ) ); ?></div>

      <div class=”nav-next”><?php next_comments_link( __( ‘دیدگاه های جدیدتر &rarr;’, ‘tesseract’ ) ); ?></div>

    </nav><!– #comment-nav-above –>

    <?php endif; // check for comment navigation ?>

    <ol class=”comment-list”>

      <?php

        wp_list_comments( array(

          ‘style’      => ‘ol’,

          ‘short_ping’ => true,

          ‘avatar_size’   => 80

        ) );

      ?>

    </ol><!– .comment-list –>

    <?php if ( get_comment_pages_count() > 1 && get_option( ‘page_comments’ ) ) : // are there comments to navigate through ?>

    <nav id=”comment-nav-below” class=”comment-navigation” role=”navigation”>

      <h1 class=”screen-reader-text”><?php _e( ‘Comment navigation’, ‘tesseract’ ); ?></h1>

      <div class=”nav-previous”><?php previous_comments_link( __( ‘&larr; دیدگاه های قدیمی تر’, ‘tesseract’ ) ); ?></div>

      <div class=”nav-next”><?php next_comments_link( __( ‘Newer Comments &rarr;’, ‘tesseract’ ) ); ?></div>

    </nav><!– #comment-nav-below –>

    <?php endif; // check for comment navigation ?>

  <?php endif; // have_comments() ?>

  <?php

    // If comments are closed and there are comments, let’s leave a little note, shall we?

    if ( ! comments_open() && ‘0’ != get_comments_number() && post_type_supports( get_post_type(), ‘دیدگاه’ ) ) :

  ?>

    <p class=”no-comments”><?php _e( ‘دیدگاه ها غیرفعال است’, ‘tesseract’ ); ?></p>

  <?php endif; ?>

</div><!– #comments –>

فایل کامنت در داخل قالب را باز کرده و کد بالا را جایگزین کنید.

برچسب ها

نوشته های مشابه

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن